Informatie

Protocolakkoord van 15 mei 2012 tussen de Federale Regering en de
overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet
betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de
overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en
psychoactieve medicatie

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesPublicatiesProtocol
Trefwoorden: 
overheidsuitgaven, public expenditure, drugs, alcohol, psychoactieve medicatie, tabak, monitoring