Informatie

Tijdens haar werkzaamheden, heeft de werkgroep
« bouwkalender » samengesteld uit leden van de
Beleidscel van de Minister van Volksgezondheid en
Sociale Zaken, leden aangeduid door de
Gemeenschappen en Gewesten en de
administratie van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, principes geformuleerd met het oog
op het bereiken van een optimale aanwending van
de bouwkalender voor de periode 2006-2015.

Extra informatie