Informatie

Prof. Dr. Charlotte Colman en Dr. Pablo Nicaise aangeduid als nieuwe coördinatrice en adjunct-coördinator van de Algemene Cel Drugsbeleid

In 2008 werd de Algemene Cel Drugsbeleid opgericht om een globaal en geïntegreerd beleid te realiseren in ons land rond alcohol, tabak, illegale drugs, psychoactieve medicatie, maar ook gedragsverslavingen zoals gokken. Alle bevoegde Ministers, zowel van de federale regering als van de deelstaten, hebben vertegenwoordigers in deze Cel en bereiden de dossiers voor die aan een Interministeriële Conferentie worden voorgelegd. 

Extra informatie