Informatie

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep 'Palliatieve Middle Care' van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, voorgezeten door dr. A. Peltier. Deze cel heeft als opdracht om "de noden inzake palliatieve zorg en de kwaliteit van de gevonden oplossingen" te evalueren.
Met dit document wil de werkgroep de beleidsniveaus en organiserende machten bewust maken van de noodzaak om het Belgische palliatieve zorgnetwerk uit te breiden met een nieuw type infrastructuur, de zgn. "Palliatieve Middle Care".

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenGezondheidszorgberoepHuisartsParamedische beroepen
Thematiek: 
Palliatieve zorgen
Trefwoorden: 
Middle Care