Informatie

Het College Klinische Proeven is op zoek naar :

  • vier artsen met ervaring in het uitvoeren of evalueren van klinische proeven;
  • twee juristen;
  • twee experten in kwaliteitscontrolesystemen.

De oproep tot indiening van kandidaturen werd op 11/02/2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (zie bijlage). Voor meer info raadpleeg dit nieuwsbericht .

Deadline voor kandidatuurstelling per aangetekende brief: 25/02/2021.

Extra informatie