Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

De Federale Raad voor verpleegkunde brengt u op de hoogte van de voorbereiding van een advies over de vaccinatie van zuigelingen door vroedvrouwen en vraagt uw reactie in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 27/09/2022 op dit e-mail adres:  frv-cfai@health.fgov.be

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
Proportionnalité