Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 15/09/2022 op dit e-mail adres.

De Hoge Raad van artsen brengt u hierbij op de hoogte van de voorbereiding van een advies met betrekking tot de hervorming van de niveau 2-beroepstitel 'gynaecologie-verloskunde' en vraagt om uw reactie. In deze mededeling worden de krachtlijnen van de geplande hervorming weergegeven. Het betreft enkel de niveau 2-titel. De niveau 3-titels die in de toekomst overwogen/ontwikkeld zouden kunnen worden, behoren nog niet tot de lopende werkzaamheden van de Hoge Raad van artsen.

Extra informatie