Informatie

Advies inzake programmatie en basiskenmerken van zorgprogramma’s “beroertezorg” zoals bedoeld in het KB van 19.04.2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “beroertezorg” moeten voldoen om erkend te worden en van netwerken beroertezorg zoals bedoeld in het KB van 19.04.2014 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor netwerk “beroertezorg”

Extra informatie