Informatie

Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en Koninklijk van 29 maart 2018 besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gepubliceerd op 17 april 2018 

Extra informatie

Trefwoorden: 
verpleegkundige, ontslagen, benoeming

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen