Informatie

Protocol gesloten tussen de Federale Regering
en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de
Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren
met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing
van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en
het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als onderdeel
van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren

Extra informatie