Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Hierbij vindt u de mededeling en mogelijkheid tot reactie :
Voorbereiding Hoge Raad Artsen tot het invoeren van een nieuwe niveau 2 beroepstitels “Viscerale Heelkunde”, “Thoracale heelkunde”, “Vasculaire heelkunde” en “Cardiale heelkunde”.

Deze 4 nieuwe titels zullen worden ingediend (“Viscerale Heelkunde”, “Thoracale heelkunde”, “Vasculaire heelkunde” en “Cardiale heelkundechirurgie").

U hebt tijd om kennis te maken met de documenten.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 31/03/2022 op dit e-mail adres:
 
cs-hr@health.fgov.be

Extra informatie