Informatie

Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en
de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de
Grondwet, betreffende de internationale notificatie door België in
het kader van het Internationaal Gezondheidsreglement (IHR)

Extra informatie