Informatie

Deze informatiebrochure bevat een overzicht van de algemene (niet studie-specifieke) informatie die aanwezig is in elk formulier voor geïnformeerde toestemming (informed consent form, ICF) dat wordt voorgelegd aan volwassen patiënten die wensen deel te nemen aan een studie met een onderzoeksgeneesmiddel.

 

Bent u behandelend arts van een patiënt die mogelijks in aanmerking komt voor deelname aan een klinische studie met een onderzoeksgeneesmiddel?

Deze brochure kan u eventueel gebruiken als hulpmiddel om uw patiënten te informeren over de algemene rechten en plichten bij deelname aan een klinische studie, nog voor u uw patiënt doorverwijst naar een onderzoeker.

 

Bent u patiënt en overweegt u om eventueel deel te nemen aan een klinische studie, maar u hebt nog geen contact opgenomen met uw behandelende arts of met een onderzoeker (dit is de specialist die de klinische studie zal leiden)?

Indien u als volwassene wenst deel te nemen aan een klinische studie zal u een formulier voor geïnformeerde toestemming (informed consent form, ICF) dienen te ondertekenen. Deze brochure kan u al een algemeen beeld geven van de inhoud van dit ICF, en van uw rechten en plichten als deelnemer aan een studie met een onderzoeksgeneesmiddel.

 

Bent u patiëntvertegenwoordiger of ombudspersoon?

Deze brochure kan gebruikt worden door iedereen die nog niet eerder deelnam aan een klinische studie en die meer informatie zoekt over de rechten en plichten bij een eventuele deelname.

Extra informatie