Informatie

Dit basisscenario is ontwikkeld om de balans tussen het aantal verpleegkundigen en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2018-2043. Als uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het PlanKad-rapport “Verpleegkundigen op de arbeidsmarkt 2018”, gehanteerd.

In dit basisscenario ligt de focus op alle verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg,

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan verpleegkundigen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het aanbod aan verpleegkundigen houdt rekening met het aantal actieve verpleegkundigen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of verpleegkundigen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).  De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

De basisscenario’s geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor verpleegkundigen er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVerpleegkundige
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, verpleegkundigen, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie