Informatie

Dit document presenteert de resultaten van de analysewerken die het aantal actieve verpleegkundigen op de Belgische arbeidsmarkt plannen voor de periode 2009-2054.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan verpleegkundigen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.

“Hoe zal het aanbod verpleegkundigen op de Belgische arbeidsmarkt evolueren in de verschillende sectoren van tewerkstelling (ziekenhuis, rusthuis en thuisverpleging)?”
Het aanbod aan verpleegkundigen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve verpleegkundigen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of verpleegkundigen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering). De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Als vertrekpunt nemen we de historisch geobserveerde trends op basis waarvan toekomstprojecties van het aantal actieve verpleegkundigen worden gerealiseerd met behulp van het planningsmodel.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model