Informatie

Dit document presenteert de resultaten van de analysewerken die het aantal actieve kinesitherapeuten op de Belgische arbeidsmarkt plannen voor de periode 2004-2049.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan kinesitherapeuten ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
Het aanbod aan kinesitherapeuten houdt rekening met de “voorraad” aan actieve kinesitherapeuten, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Als vertrekpunt nemen we de historisch geobserveerde trends op basis waarvan toekomstprojecties van het aantal actieve kinesitherapeuten worden gerealiseerd met behulp van het planningsmodel.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
Kinesitherapeut
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model