Informatie

Dit document presenteert de resultaten van de analysewerken die het aantal actieve artsen op de Belgische arbeidsmarkt plannen voor de periode 2004-2034.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
Het aanbod aan artsen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve artsen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Als vertrekpunt nemen we de historisch geobserveerde trends op basis waarvan toekomstprojecties van het aantal actieve verpleegkundigen worden gerealiseerd met behulp van het planningsmodel.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenHuisarts
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model