Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Voor iedere bijzondere beroepstitel geeft het een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de tandartsen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... De evolutie van deze activiteit wordt over 9 opeenvolgende jaren weergegeven van 2004 tot 2012.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning, Uitoefening
Trefwoorden: 
gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit tandartsen, beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie