Informatie

Dit verslag geeft een synthese van de resultaten die in het verslag "Tandartsen op de arbeidsmarkt 2004-2012" naar voren kwamen. Het vestigt de aandacht op de belangrijkste punten waarmee men rekening dient te houden bij het interpreteren van de gepubliceerde gegevens.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning, Uitoefening
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit tandartsen, professionele activiteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie