Informatie

Dit verslag geeft een synthese van de resultaten die in het verslag "Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2012" naar voren kwamen. Het vestigt de aandacht op de belangrijkste punten waarmee men rekening dient te houden bij het interpreteren van de gepubliceerde gegevens.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenCardioloogChirurgGeriaterGezondheidszorgberoepGynaecoloogHuisartsNefroloogOncoloogOrthopedistPediaterRadiotherapeutUrgentieartsUroloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie