Informatie

Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel, het Agentschap zorg & gezondheid, en het RIZIV.

Dit rapport schetst voor alle gezondheidszorgbeoefenaars die geregistreerd zijn in het kadaster van de beoefenaars die het beroep mogen uitoefenen, het traject van de te volgen procedures vanaf het behalen van het diploma tot het uitoefenen van de activiteit, sinds juli 2014, en bevat dus de gevolgen van de tenuitvoerlegging van de 6de staatshervorming.

Het dient als aanvulling om de publicaties van de jaarstatistieken beter te kunnen begrijpen.

Er werd eveneens een document gepubliceerd dat het traject weergeeft vóór de 6de staatshervorming:

HWF Schema van het traject dat gezondheidswerkers afleggen om hun beroep in België uit te oefenen (voor de 6de staatshervorming)

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesFAQWerkingWetgeving
Beroep: 
ApothekerArtsAudicienAudioloogDiëtistFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepKinesitherapeutLogopedistMedisch laboratoriumtechnoloogOrthoptist-optometristParamedische beroepenTandartsTechnoloog medische beeldvormingVerpleegkundigeVroedvrouwZiekenhuisapothekerZorgkundige
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning, Uitoefening
Trefwoorden: 
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet-residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, 6e staatshervorming, schema, traject