Informatie

Dit document wil een beschrijving en een grootteorde geven van de verdeling van de impact van de dubbele cohorte van artsen die in 2018 zullen afstuderen op de behoefte aan stageplaatsen voor de opleidingen die leiden tot het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel uit artikel 1 van het KB van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

In 2018 komen twee cohortes op hetzelfde ogenblik aan het einde van hun basisopleiding geneeskunde, door de daling van de studieduur die inging in 2012 (van 7 naar 6 jaar). Dat verklaart waarom het verwachte aantal gediplomeerden in 2018 twee keer hoger ligt in vergelijking met de andere jaren.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistiekenPublicatiesStudies
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenGezondheidszorgberoepHuisarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, nota, dubbele cohorte, gediplomeerden in medische wetenschappen, vraag, aanbod, projecties, stageplaatsen in geneeskunde, bijzondere beroepstitel, quota