Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster) en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de medisch laboratoriumtechnologen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2019

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepMedisch laboratoriumtechnoloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit medisch laboratoriumtechnologen, aantal actieve medisch laboratoriumtechnologen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde