Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de logopedisten: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2016.

Dit rapport wordt gevolgd door een advies, opgesteld door de Planningscommissie medisch aanbod. Het advies kan u hier terugvinden.

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepLogopedist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit logopedisten, aantal actieve logopedisten, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde