Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de farmaceutisch-technisch assistenten: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2018.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Farmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoep
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit farmaceutisch-technisch assistenten, aantal actieve farmaceutisch-technisch assistenten, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde