Informatie

Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan tandartsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te onderzoeken voor de periode 2016-2041.

Als uitgangspunt nemen we de historisch geobserveerde trends zoals waargenomen in het PlanKad-rapport “Tandartsen op de arbeidsmarkt 2004-2016”. Deze gegevens worden aangevuld met de meest recent beschikbare gegevens wat betreft de instroom in de basisopleiding en de verschillende specialisme-opleidingen (dataverzameling afgesloten in 2021).

Het basisscenario is slechts een vertrekpunt voor de discussie die vorm zal geven aan deze toekomstvisie. In het alternatief scenario dat de werkgroep Tandartsen hierna zal ontwikkelen, worden alternatieve benaderingen uitgewerkt om oplossingen te vinden voor de door dit basisscenario aan het licht gebrachte knelpunten en uitdagingen.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Planning, tandheelkunde
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie