Informatie

Waar het basisscenario enkel ruimte laat om de historische trends verder te zetten, biedt het alternatief scenario een mogelijkheid om de visie van de leden van de werkgroep Tandartsen op de toekomst van het tandartsenberoep te ontwikkelen.

Tijdens verschillende vergaderingen die werden gehouden tussen oktober 2020 en oktober 2021  heeft de werkgroep Tandartsen enkele van de belangrijkste drijvende krachten achter vraag en aanbod voor de workforce Tandartsen doen evolueren.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan tandartsen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
• Het aanbod aan tandartsen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve tandartsen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of tandartsen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
• De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering, die werden aangepast om een meer gelijke toegang tot tandheelkundige zorgen te krijgen.

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Planning, tandheelkunde
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie