Informatie

Terwijl het basisscenario alleen de historische trends weergeeft, bevatten de alternatieve scenario's onderbouwde aannames die afwijken van deze waargenomen trends.
In zestien vergaderingen tussen oktober 2020 en februari 2022 heeft de werkgroep artsen zich geconcentreerd op de volgende twee centrale assen van het mathematische model: het activiteitenniveau van de beroepsbevolking en de zorgbehoeften van de bevolking.
Deze scenario's werden gebruikt om de instroomniveaus voor de verschillende specialismen aan te passen op basis van de geraamde toekomstige behoeften, een stap die leidde tot het advies over de quota voor 2028-2033.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenCardioloogChirurgGeriaterGynaecoloogHuisartsOncoloogOrthopedistPediaterRadiotherapeutUrgentieartsUroloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model