Informatie

Twee basisscenario’s werden ontwikkeld om de balans tussen het aantal vroedvrouwen en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2017-2042. Als uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het PlanKad-rapport “vroedvrouwen op de arbeidsmarkt 2017”, gehanteerd.

In het eerste basisscenario ligt de focus op alle vroedvrouwen actief in de gezondheidszorg, terwijl het tweede basisscenario zich richt op vroedvrouwen die uitsluitend vroedkundige activiteiten uitvoeren.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan vroedvrouwen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het aanbod aan vroedvrouwen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve vroedvrouwen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of vroedvrouwen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).  De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

De basisscenario’s geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor vroedvrouwen er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVroedvrouw
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning, vroedkunde
Trefwoorden: 
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie