Informatie

De basisscenario’s geven een vertrekpunt voor de discussie wat betreft de workforce-planning van het tandartsenberoep in België en in het bijzonder de vastlegging van de toekomstige quota.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan tandartsen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
Het aanbod aan tandartsen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve tandartsen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of tandartsen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Als vertrekpunt nemen we de historisch geobserveerde trends op basis waarvan toekomstprojecties van het aantal actieve tandartsen (voor 3 bijzondere beroepstitels) worden gerealiseerd met behulp van het planningsmodel. De aldus bekomen projecties worden gepresenteerd in 3 gedetailleerde rapporten (1 per specialisme) en twee syntheserapporten.

De basisscenario’s geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor artsen er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumentenPublicatiesStatistieken
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model