Informatie

Waar de basisscenario's enkel ruimte laten om de historische trends verder te zetten, biedt dit alternatief scenario een mogelijkheid om de visie van de leden van de werkgroep Vroedvrouwen op de toekomst van de workforce te ontwikkelen.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan vroedvrouwen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
• Het aanbod aan vroedvrouwen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve vroedvrouwen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of vroedvrouwen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
• De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVroedvrouw
Thematiek: 
Geestelijke gezondheidszorg, Planning, vroedkunde
Trefwoorden: 
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie