Informatie

Waar het basisscenario enkel ruimte laat om de historische trends verder te zetten, biedt het alternatief scenario een mogelijkheid om de visie van de leden van de werkgroep Tandartsen op de toekomst van het tandartsenberoep te ontwikkelen.

In drie vergaderingen tussen 16/12/2016 en 03/02/2017 zocht de werkgroep tandartsen naar een consensus rond enkele van de meest belangrijke drivers van aanbod aan en vraag naar de tandartsen-workforce.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan tandartsen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
• Het aanbod aan tandartsen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve tandartsen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of tandartsen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
• De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model