Informatie

Waar het basisscenario enkel ruimte laat om de historische trends verder te zetten, biedt het alternatief scenario een mogelijkheid om de visie van de leden van de werkgroep Artsen op de toekomst van het artsenberoep te ontwikkelen.

In vijf vergaderingen tussen 19/12/2016 en 28/02/2017 zocht de werkgroep artsen naar een consensus rond enkele van de meest belangrijke drivers van aanbod aan en vraag naar de artsen-workforce.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan artsen ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
• Het aanbod aan artsen houdt rekening met de “voorraad” aan actieve artsen, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of artsen opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
• De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenCardioloogChirurgGeriaterGezondheidszorgberoepGynaecoloogOncoloogOrthopedistPediaterRadiotherapeutUrgentieartsUroloog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, alternatief scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model