Informatie

De werkgroep “verpleegkunde” van de Planningscommissie medisch aanbod doet de volgende aanbevelingen, op basis van de resultaten van de verschillende scenario’s (basisscenario en 2 alternatieve scenario’s) die verband houden met tal van onderzoeken die werden uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar. (ARIQ-studie, Bel Image, Next, Magneetziekenhuizen, functiedifferentiatie, Clinical Leadership, Work Life Balance, RN4 Cast, etc…)

Die aanbevelingen zijn opgebouwd rond 5 pijlers :
1. Verhoging van het aantrekkingspercentage van de opleiding en van het verpleegkundige beroep
2. Verhoging van het slaagpercentage van de studies verpleegkunde
3. Verhoging van de activiteitsgraad van de verpleegkundigen
4. Vermindering van de inactiviteitsgraad van de verpleegkundigen
5. Consumptie-index van de verpleegkundige zorg

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, Advies, basisscenario, alternatief scenario, actieve verpleegkundigen, dynamisch kadaster, PlanCad, gegevenskoppeling, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, aantrekkingspercentage, slaagpercentage, activiteitsgraad, inactiviteitsgraad, consumptie-index