Informatie

Dit advies, uitgebracht op 16 juni 2009 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de planning van de kinesitherapeuten.

Het legt het vereiste minimumaantal handelingen vast om als actieve kinesitherapeut beschouwd te worden. Het bepalen van deze activiteitsdrempel helpt mee aan de verfijning van de berekening van de recuperatie van niet-gebruikte RIZIV-nummers, zoals vermeld in het advies van 5 februari 2009 (KB van 20 juni 2005).

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKinesitherapeut
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, contingentering, compensatiemechanisme, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, voorwaarden, afschaffing, selectieproef, activiteitsdrempel, RIZIV