Informatie

Dit advies, uitgebracht op 16 juni 2009 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt een tekort vast en stelt de minimumquota vast van de artsen-specialisten in de acute geneeskunde en de artsen-specialisten in de spoedgeneeskunde voor België en de gemeenschappen voor de jaren 2010 tot 2018 (KB van 18 juni 2008). Het bevat ook aanbevelingen om de medische workforce in de spoedgeneeskunde en de acute geneeskunde te ondersteunen.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenUrgentiearts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, minimumquota, gemeenschappen, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, spoedgeneeskunde