Informatie

Dit advies, uitgebracht op 18 oktober 2007 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de tandartsen (KB van 25 april 2007). Het stelt de quota vast voor België en de gemeenschappen voor de jaren 2014 en 2015. Tegelijkertijd verlengt het de periode voor het overdragen van beschikbare plaatsen in de contingentering tot in 2015.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Tandarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel