Informatie

Dit advies, uitgebracht op 18 oktober 2007 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen (KB van 30 mei 2002). Het stelt vast dat de instroom van studenten zal leiden tot een aantal afgestudeerden dat hoger ligt dan de quota die werden vastgesteld voor België en de gemeenschappen zodat het evenwicht niet zal worden bereikt in 2013. Het beveelt aan om het verdelingsmechanisme te verlengen in de tijd, en overleg op te starten met de gemeenschappen om de studentenstromen te harmoniseren in functie van de quota.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsArtsen-specialistenHuisarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, gemeenschappen, contingentering, quotum, quota, verdelingsmechanisme, kandidaat, stageplan, instroom studenten