Informatie

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVerpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, addendum, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, aantal actieve verpleegkundigen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde