Informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Verpleegkunde

Goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde van 18 februari 2014

De artikelen betreffende de titel V- waren goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde van 10 september 2019

Extra informatie