Informatie

Huishoudelijk reglement en werkwijze van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor Euthanasie

Dit reglement werd door de Commissie goedgekeurd tijdens de vergadering van 19 januari 2021

 

Extra informatie