Informatie

EVENREDIGHEID

De Hoge Raad Artsen brengt u hierbij op de hoogte van de voorbereiding van een advies en de intentie tot

  • het aanpassen van  de erkenningscriteria voor de niveau 2 titel  PEDIATRIE en voor de niveau 3 titel NEONATOLOGIE   voor artsen.
  • de creatie van beroepskwalificaties niveau 3 (met als toegangsconditie de beroepstitel niveau 2 pediatrie) : KINDERCARDIOLOGIE; KINDERENDOCRINOLOGIE; KINDERGASTROENTEROLOGIE; KINDERNEFROLOGIE; KINDERPNEUMOLOGIE.

 

Deze mededeling en de mogelijkheid tot het geven van feedback, gebeurt ter voorbereiding van deze proportionaliteitstoets.

Uw eventuele reactie kunt u melden op het e-mail adres cs-hr@health.fgov.be.

Gelieve dit te doen tot en met 1 juli 2024.

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

 

Extra informatie