Informatie

FRZV/D/596-1 - Advies van de FRZV als antwoord op de adviesaanvraag van 11 december 2023 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14/7, tweede en vierde lid, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen - Hôpital Militaire Reine Astrid, alsook het voorontwerp van koninklijk besluit en verslag aan de Koning

Extra informatie