Informatie

Advies van de FRZV m.b.t. de wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen - Pensioenlasten in de openbare ziekenhuizen voor het jaar 2019 (deel 1)

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
FRZV, pensioenlasten