Informatie

FRZV/D/481-2 - Advies van de FRZV inzake de wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en vereffening van het BFM van de ziekenhuizen – gedeeltelijke overdracht van de onderdelen B7A en B7B in het kader van het groenboek m.b.t. de financiering en de programmatie van stages voor artsen (+ bijlage)

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
B7A et B7B; groenboek