Informatie

Advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen naar aanleiding van de adviesaanvraag van mevrouw de minister van 7 februari 2018 betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 juli 2018 (onderdeel B2, onderdeel B9 en administratieve vereenvoudiging)

Extra informatie