Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 01/12/2021op dit e-mail adres.

Om op een aangepaste en kwaliteitsvolle wijze een antwoord te bieden aan de grote diversiteit aan GGz-noden van de bevolking is het belangrijk om het beschikbare potentieel aan opgeleide GG-z professionelen maximaal in te zetten in de GGzorgverstrekking in functie van hun respectievelijke competenties en opleidingsniveau. 

Extra informatie