Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op deze visietekst in verband met de seksuologische zorg tot en met 30/05/2022 op frgzzb-cfpssm@health.fgov.be.

Seksuologische zorg (SZ) wordt gezien als een vorm van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van seksuologische assessment en interventies hanteert, die geworteld zijn binnen een seksuologisch wetenschappelijk referentiekader en die kunnen uitgeoefend worden door hiertoe gekwalificeerde professionelen en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsKlinisch orthopedagoogKlinisch psycholoog
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Geestelijke gezondheidszorg, Uitoefening
Trefwoorden: 
Evenredigheidsrichtlijn, seksuologische zorg, seksuologie, visietekst