Informatie

Advies van de Commissie rechten van de patiënt mbt de toegang door de wilsonbekwame meerderjarige of minderjarige patiënt tot zijn gedeelde gezondheidsgegevens op het systeem voor het delen van de eHealthgegevens (ehealth-platform & HUB).

 

In dit advies moet een antwoord worden gegeven op de aanvraag van de Minister van 10 oktober 2021 betreffende de voorstellen die naar voren zijn gebracht door het eHealth-platform m.b.t. de toegang, via het systeem voor het delen van "hub-metahub"-gegevens van het eHealth-platform, tot de gezondheidsgegevens door wilsonbekwame meerderjarige of minderjarige patiënten, hun ouders, hun wettelijke vertegenwoordigers en de vertrouwenspersonen.

Extra informatie