Informatie

Op 19 mei 2021 werd door de Nationale Paritaire Commissie ArtsenZiekenhuizen een collectieve overeenkomst gesloten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding. Deze collectieve overeenkomst werd aan de regering overgemaakt teneinde hieraan een bindende kracht te verlenen in toepassing van K.B. nr. 47 van 24 oktober 1967. Teneinde een eenvormige interpretatie en toepassing van de collectieve overeenkomst te verzekeren en rekening houdend met de vragen die ter zake werden gesteld heeft de NPCAZ het wenselijk geacht om een toelichting bij de collectieve overeenkomst uit te werken en een zogenoemde FAQ op te stellen. Neem ook een kijke op enkele aanvullende vragen.

Opgelet! De bepalingen van het akkoord van 21 december 2023 werden nog niet geïntegreerd in deze FAQ. Een geüpdatete versie zal binnenkort ter beschikking gesteld worden.

Extra informatie